ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική αναρτάται στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να ενημερωθεί ο χρήστης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ( e-shop) κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό, σαφές και ευκόλως προσβάσιμο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

 

 

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») έχει θεσπιστεί από εμάς ως «Υπευθύνους της Επεξεργασίας», με σκοπό τη δική σας ενημέρωση αναφορικά με την πολιτική της Επιχείρησης στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η Επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, μεταξύ των οποίων την διεύθυνση IP, την γεωγραφική τοποθεσία, τον τύπο – την έκδοση του περιηγητή και το λειτουργικό σας σύστημα.
 • Πληροφορίες σχετικές με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου της εξωτερικής πηγής, της διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.
 • Πληροφορίες τις οποίες εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο, όπως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email address).
 • Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας στον ιστότοπο μας όπως το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση και ο τηλεφωνικός σας αριθμός.
 • Πληροφορίες τις οποίες εισάγετε κατά την ρύθμιση των συνδρομών σας και για τον σκοπό της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) / ενημερωτικών δελτίων (newsletter), όπως το όνομα και το email address σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τη συχνότητα της χρήσης του ιστοτόπου.
 • Πληροφορίες σχετικές με τις αγορές, τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τις συναλλαγές που κάνετε στον ιστότοπο/ e-shop, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό, και το email address σας.
 • Πληροφορίες σχετικές με τη λίστα επιθυμιών, τις προτιμήσεις σας σε μια κατηγορία προϊόντων και το μέγεθός σας.
 • Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων (metadata).
 • Πληροφορίες που εντάσσετε στα βιογραφικά σας σημειώματα όπως το όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, οι σπουδές σας, η επαγγελματική σας εμπειρία, τα ενδιαφέροντά σας κλπ.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών.
 • Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας γνωστοποιείται από εσάς.

Σύμφωνα με την ΠΠΠΔ για οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία τρίτου προσώπου μας γνωστοποιείτε, θα πρέπει να έχετε λάβει την συναίνεσή αυτού (τρίτου) αναφορικά με την επεξεργασία και κοινοποίηση της.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος kountouratzis.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν.

 1. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Επιχείρηση συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Όταν συνδέεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου μας.
 • Όταν περιηγήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου μας.
 • Όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα είτε στην ιστοσελίδα μας είτε στοe – shop για να προχωρήστε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος ή για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
 • Όταν επικοινωνείτε (τηλεφωνικά, με email, fax ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης) μαζί μας για να προχωρήσετε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος.
 • Όταν εγγράφεστε στον ιστότοπό μας.
 • Όταν δημιουργείτε το προφίλ σας στον ιστότοπό μας.
 • Όταν επικοινωνείτε (τηλεφωνικά, με email ή fax ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης) μαζί μας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε την εγγραφή ή το προφίλ σας στον ιστότοπό μας.
 • Όταν μας αποστέλλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα.
 • Όταν μας αποστείλετε μήνυμα από κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όταν επικοινωνείτε (τηλεφωνικά, με email, fax ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης) μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο και μας γνωστοποιείτε πάσης φύσεως προσωπικά σας δεδομένα.
 1. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Αποστολή – παραλαβή των αγαθών που αγοράζετε από εμάς / αποτροπή λάθους, παρακολούθηση, ενημέρωση – εκτέλεση της παραγγελίας, διαμεσολάβηση για σύναψη κύριας σύμβασης.
 • Έκδοση και αποστολή τιμολογίων αγοράς των αγαθών που αγοράζετε από εμάς.
 • Έκδοση εγγυήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζετε από εμάς.
 • Συμμόρφωση εν γένει με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Ανάθεση αναζήτησης ενδεχόμενων αλλαγών, ακυρώσεων ή επιστροφών, σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συναλλαγής.
 • Βελτίωση της διαχείρησης του ιστοτόπου και της επιχείρησής μας.
 • Προσαρμοσμένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς.
 • Βελτίωση διαχείρησης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop)
 • Αποστολή μη διαφημιστικών μηνυμάτων.
 • Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email σχετικά με τα αιτήματά σας
 • Αποστολή newsletter μέσω email σε περίπτωση που το αιτηθείτε (με απλή δυνατότητα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή).
 • Παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)
 • Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που μας υποβάλετε.
 • Προφύλαξη για την ασφάλεια του ιστοτόπου / πρόληψη για περιπτώσεις απάτης.
 • Εκτίμηση των βιογραφικών σημειωμάτων για λόγους πρόσληψης δυναμικού.

Με την παρούσα ΠΠΠΔ σας διαβεβαιώνουμε πως δεν θα διοχετεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δίχως την συναίνεσή ή για τους λοιπούς λόγους που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, ή για τις περιπτώσεις α – δ της τρίτης κουκίδας του άρθρου 5, σε κανέναν τρίτο.

 

 1. Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Η Επιχείρηση προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των ακολούθων διατάξεων:

 • Της συναίνεσής σας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1α, σε συμφωνία με το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ ( Κανονισμός 2016/679).
 • Του απαραίτητου της επεξεργασίας για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ 1 β του ΓΚΠΔ ( Κανονισμός 2016/679).
 • Του απαραιτήτου της επεξεργασίας για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ 1 γ του ΓΚΠΔ ( Κανονισμός 2016/679).
 • Του απαραίτητου της επεξεργασίας για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας , όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παρ 1 στ του ΓΚΠΔ ( Κανονισμός 2016/679).\
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες / Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα/ Που μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση κάνει κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με:

 • Εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και να τελεσφορήσει αισίως η συναλλαγή μας.
 • Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (α) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (β) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων μας και των πολιτικών μας, (γ) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (δ) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.
 • Τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους μας σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησης μας.
 • Άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο του ιστοτόπου/ e-shop μας θα αποθηκεύονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των δεδομένων που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου τρίτων χωρών (π.χ. ΗΠΑ), στις οποίες δεν εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ΠΠΠΔ (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης).

Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στην Επιχείρησής μας.

Με την επιφύλαξη της ανωτέρω, η Ετπιχείρησή μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με το kountouratzis.gr. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας / συναλλαγής σας με την Επιχείρησή μας δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η συναλλαγή ή η κατάρτιση σύμβασης, τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

 Μερικά άλλα παραδείγματα περιόδων διατήρησης δεδομένων πελατών:

Εγγυήσεις

Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα σχετικά Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. 

Newsletter

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Η Eταιρεία σας ενημερώνει για τα ακόλουθα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Δικαίωμα πρόσβασηςστα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Δικαίωμα διόρθωσηςανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Δικαίωμα διαγραφής/Δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη ή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

 • Δικαίωμα φορητότηταςτων δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

 • Δικαίωμα εναντίωσηςκαι ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ,

 • Επιλέγονταςνα μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing γνωστοποιώντας μας με κάθε είδους επικοινωνία ή με το να απεγγραφείτε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή στο τέλος κάθε ενημερωτικού email.

Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας: 

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 1. Πως ασκείτε τα δικαιώματά σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Μέσω τηλεφώνου στον αριθμό +30 210 5579647-8
 • Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kyziridis.gr
 • Μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση όπως αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα ΠΠΠΔ. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

Απαντάμε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

 1. Είναι ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Επιχείρηση εγγυάται να διαφυλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμευόμενη να λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε σε περίπτωση παραβίασης του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. 

 1. Cookies

Τα cookies είναι κομμάτια των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο σχετικά με μια τρέχουσα ή προηγούμενη εμπειρία ιστού, όπως ένας συνδυασμός ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου ή άλλες υπηρεσίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα cookie για να καταγράψουμε προκαθορισμένα ενδιαφέροντα και προτιμήσεις (μέσω δεδομένων που μας έχουν υποβληθεί), ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Επειδή το cookie είναι πλευρά πελάτη, δηλαδή στον σκληρό σας δίσκο, το απόρρητό σας δεν τίθεται σε κίνδυνο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας ή να απορρίψετε τη δημιουργία ενός cookie ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις σας. Εάν το κάνετε αυτό τότε η λειτουργία του ιστοτόπου μας ενδέχεται να παραβιαστεί και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Πληροφορίες διεύθυνσης IP

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στις πληροφορίες, καταγράφουμε όσα έχετε πρόσβαση και τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στα δεδομένα. Μια διεύθυνση IP είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό που σας δίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου όταν συνδέεστε στο Internet. Αυτό μπορεί να διαφέρει κάθε φορά που συνδέεστε ή να οριστεί μόνιμα ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις διευθύνσεις για να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις σας, να αναλύσουμε τις γενικές τάσεις μιας τέτοιας γεωγραφικής θέσης και με αυτόν τον τρόπο να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Θα αποθηκεύσουμε επίσης την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας για να ανιχνεύσουμε τις τάσεις σε ποια browsers προτιμούν οι χρήστες. Μπορούμε από καιρό σε καιρό να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με αυτούς τους συνεργάτες μας. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να εντοπίσουν οποιοδήποτε άτομο.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors